2022 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Video Dersler


200,00 ₺

100,00 ₺

Online Video Ders Satın Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

-Video ders paketleri canlı ders değildir. Stüdyo ortamında kayıt edilmiş video derslerdir.

-Bu pakette yer alan her bir video dersi kullanıcılar son erişim tarihine kadar sadece 20 (yirmi) defa izleyebileceklerdir.

-Online Video dersler 2022 KPSS ÖABT sınavına kadar erişime açık olacaktır. Sınavdan sonra erişime kapatılmaktadır.

-Satın aldığınız ders paketini derslerim alanından anından izlemeye başlayabilirsiniz

-Satın alacak öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur.

 

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Video Dersler

Tarih Metodolojisi 03:44:33 Aylin Arıcan
İslam Tarihi 03:08:11 Coşkun Cebitürk
Türk İslam Tarihi 04:31:04 Coşkun Cebitürk
13.-19. YY Türk Dünyası 00:53:42 Coşkun Cebitürk
Osmanlı Tarihi 06:19:18 Coşkun Cebitürk
Osmanlı Devletinin En Uzun Yüzyılı 03:34:47 Coşkun Cebitürk
20. YY. Osmanlı Devleti 02:17:14 Coşkun Cebitürk
20.YY. Türk ve Dünya Tarihi 09:44:49 Coşkun Cebitürk
20. YY.Dünya Tarihi 04:44:14 Coşkun Cebitürk
Arayış Yıllarında Osmanlı Devleti 02:25:45 Coşkun Cebitürk
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 10:45:07 Selami Reisoğlu
Fiziki Coğrafya 14:36:37 Gönül Koparal
Beşeri Coğrafya 05:59:42 Gönül Koparal
Bölgeler ve Ülkeler 00:57:03 Ali Arıca  
siyasi coğrafya 16:37:29 Önder Cengiz
Siyaset Bilimi 00:48:40 Özlem Yiğit
Diğer Sosyal Bilim Alanları 10:57:06 Özlem Yiğit
Temel Hukuk 01:22:54 Özlem Yiğit
Alan Eğitimi 04:15:46 Özlem Yiğit
  107:44:01

 

Yorum bulunmamaktadır.